top of page
  • Photo du rédacteurHélène

3 RAISONS D'AVOIR LE GUIDE DE LA MAISON DE LA MER EN SA POSSESSION

(Nederlands hieronder)


Découvrez pourquoi il est utile d'avoir avec vous notre guide "Prestige et Charme"


Guide de la Maison de la Mer

Ça y est, nous avons officiellement lancé La Maison de la Mer lors du salon des vacances à Bruxelles le 6-7-8-9 février 2020. Si vous n’avez pas eu l’occasion de venir nous rendre visite, allez voir un aperçu vidéo de notre weekend sur notre page Facebook.


Lors de ce salon, certaines personnes ont eu l’occasion de repartir avec le guide de La Maison de la Mer. Ce guide a pour objectif de vous aider dans la recherche d’une destination à la mer en fonction de vos envies. D’ailleurs, vous trouverez dans l’article « Comment bien choisir sa destination à la mer ? » quelques conseils afin de vous aider dans la sélection de vos vacances.

Pour ce faire, nous allons vous énumérer plusieurs raisons d’avoir le guide de La Maison de la Mer en sa possession.


1. Vous y retrouverez des hôtels de qualitéEn effet, notre équipe sillonne tout au long de l'année, des régions se trouvant à la côte afin de vous proposer des hôtels de qualité. Ces hôtels sont sélectionnés sur base d'une liste de critères afin de vous offrir la meilleure expérience qu’il soit. En effet, la transparence fait partie des valeurs que nous prônons. De plus, pour chaque hôtel, vous trouverez divers pictogrammes reprenant les caractéristiques des établissements. Etant donné que nous voulons mettre en avant les contacts directs entre hôteliers et clients, vous retrouverez également le moyens de contacter directement notre partenaire, et vous pourrez effectuer votre réservation directement via l’hôtel.
2. Vous y retrouverez de nombreuses activités


Pour chaque région, vous retrouverez une brève description des activités à effectuer autant en hiver qu'en été. Il y en a donc pour tous les goûts ! En effet, nous avons pour objectif de mettre en avant le potentiel de chaque région sur tous les plans : séjour familial, sportif, détente, gastronomique ... Car oui, une destination côtière ne se limite pas à la côte. De nombreuses autres activités sont disponibles comme le GR34 à la côte d’Emeraude, près de Saint-Malo. 🚶‍ Il y a également des balades dans la montagne de Tejeda à Grand Canaria ou le Nausicaa à la Côte d’Opale. 🐠
3. Vous pourrez découvrir un tout nouveau design


Nous savons combien les tendances actuelles influencent le comportement des consommateurs dans leurs expériences… Pour cela, notre experte design s’est chargée de rendre le guide le plus attractif possible sous toutes les formes. Par exemple, son format vous permet de le prendre partout où vous le souhaitez, c'est bien pratique lors de vos excursions.Dorénavant, plus d’excuses pour ne pas posséder notre Guide Prestige & Charme à la mer. Pour cela, rejoignez-nous en salon, des informations supplémentaires vous seront données. De plus, de nombreux guides sont également disponibles dans plusieurs points de documentation partout en Belgique puisqu'ils sont traduits en français et en néerlandais.

 

Ontdek waarom het nuttig is om onze "Prestige et Charme" gids bij u te hebben


Dat is het, we hebben La Maison de la Mer officieel gelanceerd op de vakantiebeurs in Brussel op 6-7-8-9 februari 2020. Als u niet de mogelijkheid had om ons te bezoeken, bekijk dan een video preview van ons weekend op onze Facebook pagina.


Tijdens deze beurs kregen sommige mensen de kans om te vertrekken met de gids van La Maison de la Mer. Deze gids is bedoeld om u te helpen bij uw zoektocht naar een bestemming aan zee die aan uw wensen voldoet. Bovendien vindt u in het artikel "Hoe kiest u uw bestemming aan zee?" een aantal adviezen om u te helpen bij de keuze van uw vakantie.

Om dit te doen, zullen we een aantal redenen opsommen om de gids van La Maison de la Mer in uw bezit te hebben.


1. U vindt hier kwaliteitshotels


Inderdaad, ons team reist het hele jaar door, van regio's aan de kust om u kwaliteitshotels aan te bieden. Deze hotels zijn geselecteerd op basis van een lijst met criteria om u de best mogelijke ervaring te bieden. Transparantie is inderdaad een van de waarden die wij voorstaan. Bovendien vindt u voor elk hotel verschillende pictogrammen die de kenmerken van de etablissementen weergeven. Omdat we het directe contact tussen hoteliers en gasten willen benadrukken, zult u ook de middelen vinden om rechtstreeks contact op te nemen met onze partner en zult u uw reservering rechtstreeks via het hotel kunnen maken.


2. U vindt er veel activiteiten


Voor elke regio vindt u een korte beschrijving van de activiteiten die zowel in de winter als in de zomer moeten worden uitgevoerd. Er is voor elk wat wils! Inderdaad, we willen het potentieel van elke regio op alle niveaus benadrukken: gezinsvakanties, sport, ontspanning, gastronomie... Want ja, een kustbestemming beperkt zich niet tot de kust. Vele andere activiteiten zijn beschikbaar zoals de GR34 aan de Smaragdkust, in de buurt van Saint-Malo. 🚶 Er zijn ook wandelingen in de Tejeda berg in Grand Canaria of de Nausicaa aan de Opaalkust. 🐠


3. U zult een gloednieuw ontwerp kunnen ontdekken


Wij weten hoe de huidige trends het gedrag van de consument in zijn beleving beïnvloeden. Daarom heeft onze designexpert de taak op zich genomen om de gids in al zijn vormen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Zo kunt u hem bijvoorbeeld meenemen waar u maar wilt, wat heel praktisch is tijdens uw excursies.

Gids van La Maison de la Mer

Voortaan geen excuses meer om onze Prestige & Charme à la mer Gids niet meer te bezitten. Om dit te doen, ga dan met ons mee aan beurs, waar u aanvullende informatie krijgt. Er zijn echter ook veel gidsen beschikbaar in verschillende documentatiepunten in heel België, aangezien ze in het Frans en het Nederlands worden vertaald.

Comentarios


bottom of page